CS Administratie gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en is ingericht op privacy by default. Op onze site stelt u zelf eenvoudig uw privacy voorkeuren samen en leest u meer over ons beleid.

ONS PRIVACYBELEID

  • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
  • CS Administratie draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
  • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

COOKIES

  • Deze website draait op WordPress, een CMS (content managegement system). Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic (de ontwikkelaar van WordPress).
  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
  • Wanneer u een van onze contactformulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen in WordPress.