CS Administratie werkt online samen met haar klanten. Wij fungeren hierbij als financieel management van de organisatie en zorgen voor realtime inzicht in de financiële positie zodat er gestuurd kan worden op een financieel gezond bedrijf.

Dit doen we door niet alleen gebruik te maken van scanboekhouden, maar ook meer en meer van UBL (Universal Business Language); een techniek om facturen gestructureerd uit te wisselen waarbij 100% automatische herkenning mogelijk is. Een volledig online boekhouding komt hiermee binnen handbereik.

Dit levert onze klanten een enorme efficiency slag op waarbij de rol van de financiële administratie binnen de organisatie beperkt kan blijven en wij als accountant de rol van CFO kunnen vervullen.

Wij zorgen bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een financieel dashboard dat onze klanten altijd realtime inzicht hebben in hun gegevens. Handig voor verkoopgesprekken, maar ook voor interne managementoverleggen.

Hiermee fungeren we als verlengstuk van uw organisatie, waarbij we u graag bijstaan om de financiële positie van uw onderneming in kaart te brengen en te houden en daar waar nodig bij te sturen om uw doelstellingen te behalen.